City 26 november 2013

Lund bäst i hemlöshetsindex

LUND

Gatutidningen Faktum har kartlagt hemlösas situation i sex svenska städer. Lund placerade sig i topp, Malmö kom näst sist.

Gatutidningen Faktum har tagit fram ett index över de hemlösas situation
i sex svenska städer. De har bland annat tittat på bostadsbyggande i jämförelse med inflyttning och kvaliteten hos socialtjänsten. De har också mätt i vilken grad kommunerna följer social-
styrelsens riktlinjer när det gäller hemlöshet. Lund kom etta i mätningen, men ska egentligen inte ses som någon vinnare:

– Det är svårt att säga att Lund vann, om Faktum-indexet vore en tävling så finns inga vinnare, säger Aaron Israelson, chefredaktör på Faktum.

Att Lund hamnade överst i indexet beror bland annat på den höga kvalitet som socialtjänsten håller, att det byggs mycket nya bostäder och att de i hög grad följer socialstyrelsen riktlinjer
i hemlöshetsfrågan.

Indexet visar att Lund befinner sig väldigt nära att erbjuda samtliga sina invånare en bostad.

– Bostad först skulle kunna vara den pusselbit som behövs för att i princip utrota hemlösheten.

 

Hans Swärd är professor i socialt arbete på Lunds Universitet och har som en av tre suttit med i Faktum-indexets forskarpanel.

– I städerna som ingår i undersökningen är det brist på bostäder. När hyres-värdarna kan välja och vraka så kan de göra lite som de vill. I många kommuner godtar de inte boende som inte har fast arbete.

 

Malmö kom näst sist i mätningen. En av orsakerna är att det byggs för lite bostäder jämfört med behovet, bara i Stockholm ser siffrorna mörkare ut.

– Att det inte byggs bostäder gör att de hemlösa kommer ännu längre bort från en egen bostad, men det drabbar även alla andra, säger Aaron Israelson.

Att behålla en bostad är även det en viktig parameter, och här toppar Malmö statistiken

– Malmö är bäst av de sex städerna på att avvärja vräkningar mot barn-familjer, förra året berördes femton barn av vräkningar i Malmö.

BJÖRN GADD