City 24 april 2014

Malmö bäst i Sverige för fotgängare

Fotgängarnas förening har utsett Malmö till Årets fotgängarstad 2014.
– Vi har ändrat fokus från bil till kollektivtrafik, cykel och gång, säger kommunalråd Milan Obradovic. 

City når tekniska nämndens socialdemokratiska ordförande när han promenerar längs gågatan.
– Jag ser en massa trevliga urnor med blomsterarrangemang, vi har en grupp som arbetar med sådant för att göra det trevligt att gå.
Tillsammans med vice ordförande Karolina Skog, Miljöpartiet, tar Milan Obradovic idag emot priset som bland annat motiveras med Malmös ”framsynta arbete med att hantera gåendet som ett eget transportsätt i den kommunala planeringen. Malmö stad har ett fotgängarprogram och en gångstråksplan är under färdigställande.”
– Om man väntar med att bygga en hållbar stad får man samma problem som Köpenhamn och Birmingham, säger Milan Obradovic.
– I Köpenhamn kostar trafikköerna varje år två miljarder kronor i uteblivna intäkter. Och i Birmingham har man så stora trafikproblem att man tvingats sänka hastigheten i centrum från 50 till 30 kilometer i timmen.

Dålig luftkvalitet
I Malmö är luftkvaliteten på vissa platser, som Dalaplan, så dålig att den riskerar förkorta ditt liv om du uppehåller dig där regelbundet under lång tid. Men enligt Milan Obradovic går trenden skata åt rätt håll. Resvaneundersökningar i Malmö 2003 och 2008 visar att andelen resor med personbil minskat, medan andelen resor till fots ökat från 14 till 20 procent. Snart presenteras en ny undersökning.

Vilket är ditt favoritgångstråk?
– Jag går ofta från stadshuset till centralen, över Kaptensbron. Den har blivit ett lyft för Malmö, med en snabb sida och en lugn sida med plats för avkoppling. Och så går jag gärna längs Västra hamnen när det inte blåser för mycket. Malmö är fantastiskt där det blå möter det gröna.