City 6 maj 2014

Malmöbo släpper bok om jakt på klottrare – i Stockholm

Med civilklädda väktare och hemliga register jagar bevakningsföretag misstänkta klottrare. Det menar Malmöbon Kolbjörn Guwallius som skrivit en bok om saken.

Varför skriver du om väktarföretagen som har avtal med Stockholms lokaltrafik?

– Vill man få en bild av hur samhället förhåller sig till det vissa kallar klotter, medan andra kallar gatukonst, så är situationen i Stockholm central. Samtidigt är det en oerhört kittlande historia, nästan som en kriminalroman fast på riktigt.

– Jag har tidigare i en artikelserie i Svenska dagbladet granskat de två bevakningsföretag som haft avtal med SL sedan 1996, och som tagit till både olagliga och polisiära metoder.

– Det handlar dels om hur de fört ett fotoregister med misstänkta klottrare där mellan 300 och 600 individer ingått, vilket är förbjudet. Att de använder
civilklädda spanare, vilket de inte får. Och att de väntar med att ingripa tills efter brott begås istället för att stoppa brottet.

Vad säger bevakningsföretaget om din kritik?
– De nekar till alla anklagelser och hävdar att de inte använder metoderna. Men i min bok presenterar jag dokumentation och handfasta belägg för att det här sker systematiserat.

Vad säger du till dem som tycker att metoderna är bra eftersom de förhindrar skadegörelse?
– Är man för att brottslighet ska bekämpas så bör man ju vara kritisk mot väktarbolaget, eftersom deras egen verksamhet är brottslig. Lösningen kan inte vara att bryta mot rättssäkerheten. Det är ju polisens uppgift att beivra brott, då får man förstärka deras resurser.

– Man kan jämföra det med om ett privat före-tag skulle smyga in i din bil på natten och montera upp en kamera för att bevisa att du kör för fort. Lagen är inte skriven för att vartenda brott som begås ska lagföras, människor måste ha rättssäkerhet också.

Vad hoppas du att din bok får för effekter?
– Det enda rimliga är att SL avbryter kontraktet med bolaget. Om de inte har kraft själva måste politikerna ta tag i det. Både Länsstyrelsen och Datainspektionen (DI) startade utredningar efter artikelserien i Svenska dagbladet, där den sistnämnda lagts ned. Jag utgår från att DI startar en ny granskning av registret eftersom jag har starkare bevis nu.