City 12 juni 2014

Vad är feminism för dig, Anders Borg?

Vad är feminism för dig?
– Feminism är att eftersträva att alla människor ska ha lika möjligheter och förutsättningar oavsett om man är man eller kvinna.

Varför tror du att inte fler ledande politiker kallar sig feminister?
– Det är upp till var och en att avgöra vilka etiketter man sätter på sig själv. Det mest väsentliga är vad man vill uträtta med sitt politiska uppdrag.

Vilken anser du är den viktigaste jämställdhetsfrågan?
– Det är att fler kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden och att fler kvinnor ska ha möjlighet att driva företag.

Vad tror du att feministiskt initiativs framgångar i EU-valet beror på?

– De blandar en tydlig vänsterpolitik med populistiska budskap, de lyckades på så sätt vinna väljare från de andra vänsterpartierna.

Vad ska du göra under Nordiskt forum?
– Jag ska tala på ett seminarium om hur vi kan förbättra kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden.

Är du Sveriges mäktigaste feminist?

– Det är inte min sak att bedöma.