City 20 oktober 2014

Databas fångar flest fuskande studenter

Varje år tvingas ett hundratal studenter i Malmö och Lund förklara sig framför disciplinnämnden. Just nu är ett tiotal personer avstängda från all undervisning för att de fuskat.
– Plagiering är det absolut vanligaste, säger Hans Jonsson på Malmö högskola.

Fusklapparna finns fortfarande. Andra tar hjälp av mobilen på toaletten under tentan. Men flest fuskare avslöjas när deras inlämningsuppgift körs genom databasen Urkund, som blivit lärosätenas bästa hjälpreda i att avslöja avskrivna arbeten.

Christopher Mathieu, studierektor på sociologiska institutionen vid Lunds universitet, menar att alla inlämningsuppgifter borde köras genom Urkund – men att det främst blir större arbeten som kontrolleras.

– Sen finns det en gråzon mellan medvetet fusk och okunskap i hur man citerar akademiska texter. Vi jobbar med samhällsvetenskapliga biblioteket för att informera om skillnaden.

Än så länge kan inte Urkund upptäcka översatta plagieringar, men lärare har fler knep för att avslöja fusk, enligt Christopher Mathieu.

– Jag vill inte säga mer än så, för jag tänker inte ge en lathund i bedrägeri.

Fuskare ska anmälas av läraren till disciplinnämnden – där den utpekade studenten får lyssna till och svara på anklagelserna. Vanligaste straffet är sex veckors avstängning från all undervisning, examination och digitala plattformar.

– Man tar hänsyn till hur många akademiska poäng fusket gäller och hur stor del av uppgiften som plagierats, säger Hanna Stam, jurist vid Lunds universitet.

Beslut om avstängning skickas till CSN som drar in studiemedlet under motsvarande tid.

– Det blir en dubbelbestraffning för dem som har studiemedel. De som inte har CSN drabbas ju inte ekonomiskt. Det är lite orättvist, säger Hans Jonsson, föredragande i Malmö högskolas disciplinnämnd.

Linus fuskade på inlämningen – ångrar sig