City 14 september 2015 • Uppdaterad 11 september 2015

Vi sysslar inte med hjärntvätt

Det finns en bubbla av människor i Sverige som aldrig läser en dagstidning. För att få reda på vad som händer söker de istället information på internetsidor som drivs av likasinnade.


Det här skrämmer så klart oss som jobbar som journalister. Du ska inte tro något annat. Inte för att vi skäms för vårt arbete eller för att vi är rädda att bli arbetslösa. Utan för att det sprids så många lögner, rykten och skvaller.

Kanske tänker du att det är exakt det tidningar redan gör. Det håller jag inte med om. Vi kollar källor och vi hör flera sidor av saken. Vi försöker låta bli att kränka enskilda människor eller grupper. Visst ibland blir det fel, men allra, allra oftast blir det rätt.

Vi ser vår journalistik som ett sätt att ge alla som bor i Sverige tillräcklig information för att göra sina egna val och tänka sina egna tankar. Just det, sina egna tankar.

Det finns de som tycker att medias journalistik är samma sak som hjärntvätt. Oftast är det de som alla tycker samma sak om vissa sakfrågor, till exempel varför folk väljer att fly till Sverige. De menar att man inte är flykting innan man fått asyl i ett land, fastän ordet flykting betyder att någon flyr från något, inte till något.

Det finns fler bubblor av människor i Sverige som aldrig läser en dagstidning, men av andra skäl. Kanske har de inte råd att prenumerera på en dagstidning eller så har de inte har tillgång till det svenska språket. Det tror jag är ett större hot mot demokratin. Mycket större än de som själva söker sig till internetsidor där andra, som tycker exakt likadant, lägger ut texter, bilder och filmer för att bekräfta en världsbild som alla som hittat till sidorna redan delar.

City är gratis. På insändarsidan Mejl & Mess får du tycka vad du vill. Men du får inte kränka andra individer eller grupper av människor. När du tycker, ska du stå för din åsikt. Därför ska du skriva under din insändare med namn. Du är inte skyddad mot kritik – det är det som är poängen med en insändarsida. Olika åsikter möts. Kanske kan du få de andra med dig, kanske ändrar du själv åsikt. Inget av det är farligt. Det är en del av livet och det är så vi lär oss nya saker och mänskligheten går framåt

JA! All den givmildhet och kärlek som svenskarna nu släpper ut i det i fria.

NEJ! Sluta märka ord. Visst är det viktigt hur vi säger saker men ännu viktigare vad vi gör.