Försvunna Malmö 5 mars 2014 • Uppdaterad 13 mars 2014

Norra Vallgatan i bilder

Bilder från gamla Norra Vallgatan, än i dag Malmös främsta hotellgata.

År 1870, plus minus något år. Mitt i bild hotell Svea vars byggnad ännu står kvar och till höger Gästgifwaregården ”Svarta hålet” som revs 1886 för Hotel Horn och i sin tur åter revs för Savoys nybygge 1912. Den nedsänkta kajen (idag Rundans tilläggsplats) var del av dåtidens Fisktorget (1848-85). Foto: Carl de Shàrengrad. 
Före 1890. Hotell Horn har tagit över Gästgifwaregården ”Svarta hålet” och byggt nytt i hörnet till Östra Hamngatan. Den delen revs åter 1912 för att bygga nytt till Savoy och bredda gatan. Till höger ses två mindre hotell: Hotel Amerika och Hotel Central – senare Jernvägshotellet (d.ä). 
Sekelskifte. Salong på Hotel Horn med Rudolf Horn i mitten.
1890-tal. Vid Norra Vallgatan och framför platsen där Frans Suell som staty numera blickar ut över hamnen låg den gamla högvakten, vid denna tid husarsjukhus (riven 1898). På den vita skylten till höger, i hörnet av Mäster Johansgatan där Grand kom att byggas, läser vi ”N Pehrsson – Rum för Resande”. Foto: Axel Sjöberg. 
År 1913. En av de första elektriska spårvagnarna på linje 3, längs Norra Vallgatan. I bakgrunden ses Hotel Horn och till vänster Hotel Skandia (f.d. Amerika) och Jernvägshotellet (f.d. Central). Foto: Ernst Henriksson. 
År 1918. Savoy med nya tillbyggnaden längs Hamngatan, med Skeppsbron, Skånepalatset och tullhuset (Börshuset) till höger.
År 1918. Fisktorget med sina sillagummor, som fram till 1885 låg framför Savoy har här flytta längre västerut till bastion Älfsborg vid Hjälmarbron. I bakgrunden ses en av stadens fyra offentliga toaletter, även för kvinnor – de så kallade Stenbergska villorna. Foto: Otto Ohm.
40-tal. Marknad på Fisktorget. Huset med A-B J Lundberghs skeppshandel på Norra Vallgatan 58 står ännu kvar, idag med en restaurang i botten. Husen till höger är däremot borta sedan sextiotalet. Foto: Sydsvenskan.
År 1953. Fiskegumma på Fisktorget med Clarens Blums ”Fiskegumma” (1949) i bakgrunden. Statyn är idag flyttad till gröningen mellan broarna. Foto: Ture Hellström.
1988. En Malmöklassiker – Savoys grill, även kallad Ölskänken. Foto: Richard Nilsson.
1988. Savoys grill, där The Bishop’s Arms pub ligger idag. Servitrisen heter Lydia. Foto: Richard Nilsson.
1990. Hotel Pallas hängde med ett tag till. Idag ligger Hotel Duxiana på samma adress, Norra Vallgatan 74. I bakgrunden Hotel Grand som stängde 1987. Foto: Nils Bergendal. 
1996. Hotell Royal (idag Best Western), något år före rivningen av den så kallade Fagercrantzska fotoateljén till höger, från sent 1700-tal. Foto: Thomas Löfqvist.
2006. Under en utgrävning vid Norra Vallgatan fann arkeologerna en tegelmur från tidigt 1400-tal, det vill säga rester av den gamla strandmuren som uppfördes på uppmaning av kung Erik av Pommern. Foto: Rolf Olsson.