Försvunna Malmö 9 december 2014 • Uppdaterad 7 mars 2016

Stenbergs fyra villor

Stenbergska villan vid Södra torget, till höger i bild framför Rosquistska stiftelsen. Föreningsgatan löper i djupet. Foto från 1923.

De Stenbergska villorna var fyra. I tidigare artiklar om den politiska pionjären Anna Stenberg har hennes motion om offentliga toaletter, som även var funktionella för kvinnor, dryftats flera gånger. Dessa bemannade toaletter som staden lät uppföra var fyra till antalet. Här är bilder på alla fyra.

Stenbergska villan vid Möllevångstorget. Läs mer här. 
Stenbergska villan vid Slussplan. Fotot troligen taget på 1920-talet.
Stenbergska villan på Fisktorget vid Norra Vallgatan. Året är 1918. Foto: Otto Ohm.