Försvunna Malmö 8 mars 2015 • Uppdaterad 7 januari 2017

Vem var Stenkula?

Högre läroverket för flickor i Malmö. Teckning av O Persson ur ”Ny illustrerad tidning” 1885. Huset ligger än i dag på Slottsgatan.

Stenkulaskolans elever leker inte längre med stenkulor, som 1959 då skolan var nyinvigd. Men det var inte kulspelet på skolgården som gav skolan dess namn.

Den första Stenkulaskolan låg på Södergatan. Eleverna som gick på Fröken Maria Stenkulas skola kallades ”stenkulor”. De var alla flickor.

Helena Maria Stenkula föddes i Helsingborg 1842. Hon var dotter till Hedvig Maria, född Borg och fältläkaren Zacharias Stenkula. Hans farfars far Sohne Persson i Risekatslösa socken – Billesholm – tog sig namnet 1712. Hon fick sin utbildning vid Kungl. Högre Lärarinneseminariet i Stockholm. Flera av de kvinnor som genomgick den utbildningen startade flickskolor.

Folkskolestadgan från 1842 rymde ingen skolplikt och gällde bara den lägre undervisningen. Att kvinnor gavs möjlighet till en högre utbildning ansågs närmast revolutionerande, även om privatundervisningen främst syftade till att göra flickorna till goda konversatörer i sällskapslivet, samt att bli goda mödrar och hustrur.

Den strängt religösa Maria Stenkula flyttade efter erlagt examen 1870 till Malmö och grundade tillsammans med kyroherdedottern Elin Lunnerquist (från Linköping) en ”enskild undervisningsanstalt för kvinnor”, sedermera kallad ”Fröken Maria Stenkulas skola” och ”Fröken Maria Stenkulas högre elementarskola för flickor”. Lokalerna var inrymda ovanpå Bauerska bageriet på Södergatan 30 (i dag notsvarande 22 eller 24), granne med Lembkska gården, sedermera Buttrickshuset.

Skolan hade gott renommé och då inflytelserika Malmöbor ansåg att staden borde ha en flickskola i mer passande lokaler bildades ett aktiebolag. En tomt i kvarteret Generalens hage utmed Slottsgatan inköptes. En ståtlig byggnad i holländsk renässansstil efter arkitekten John Smedbergs ritningar uppfördes. Den 3 september 1884 invigdes lokalen som bland annat rymde elva lärosalar och en gymnastik- och sångsal. I en separat stilmässigt matchande men mindre byggnad (numera riven) fanns bostäder för föreståndarinnan Stenkula och vaktmästare.

I folkmun kallades skolan ”Stenkulas” men det officiella namnet löd nu ”Malmö högre läroverk för flickor”, vilket fortfarande finns att läsa på fasaden till den ännu bevarade byggnaden. Första läsåret hade skolan 208 elever, fördelade på både småskola och elementarskola. Undervisningen leddes av femton kvinnliga och fyra manliga lärare. Terminsavgiften låg på mellan 30 och 40 kronor.

Själv undervisade Maria Stenkula i katekes, kyrkohistoria och tyska språket. Lärarlönerna var låga och inte heller förestånderskan hade någon högre ersättning. När fröken Stenkula gick i pension år 1900, blott 58 år gammal, fick hon pension på 200 kronor om året, och av styrelsen ytterligare 600 kronor.

Maria Stenkulla flyttade till Örkelljunga där hon kom att driva en privatskola fram till 75 års ålder. Hon avled 1932, 89 år gammal och ligger begravd i på gamla kyrkogården i Örkelljunga.

Verksamheten vid ”Malmö högre läroverk för flickor” fortsatte fram till våren 1937, och kom tillsammans med ”Anna och Eva Bunthes skola för flickor” i grannbyggnaden på Slottsgatan och ”Fröken Tekla Åbergs högre läroverk” på Rönneholmsvägen att utgöra grunden för kommunala ”Högre allmänna läroverket för flickor i Malmö” som öppnade på Rådmansvången 1929.

Lärarinnan, skolförestånderskan och skolpionjären Maria Stenkula hade många syskon. Ett av dem var brodern Anders Oskar Stenkula (1841-1922). Han var adjunkt vid högre allmänna läroverket i Malmö, folkskoleinspektör och ledamot av Malmö stadsfullmäktige.

Det är han – inte Maria – som gett namn åt nya Stenkulaskolan.

Läs mer: Malmökvinnor av Margareta Schenlær. Samt blogginlägget Vem var Värner Rydén?

Stenkulas läroverk för flickor på Slottsgatan 1904. Systrarna Buntes skola för flickor i grannhuset bygges om ett år senare, därav luckan till höger i bild.
Malmö högre allmänna läroverk för flickor påSlottsgatan. Grynbodgatan har ännu inte dragits genom portöppningen till vänster i bild. Det skedde 1906.
Maria Stenkula (1842-1932).
Första skoldagen på nya Stenkulaskolan 28 augusti 1963. FOTO: ERNST HENRIKSSON