Försvunna Malmö 15 oktober 2016

Den tyska bierhallen återuppstår som ginbar

Malmö har fått en flådig ginbar. Gott så.

Det är inte första gången det serveras dryck över disk i samma lokal, i passagen mellan Stortorget och Kalendegatan. Då var det tysk bier i glasen.

Deutsche Bierhalle öppnade 1900 blankt. Som framgår av vykortet ovan ägdes den populära salongen av O Nestlen — senare av Mathilda Nestlen. Just denna lokal på Södergatan blev emellertid ganska kortvarig. Byggnaden revs och på dess plats uppförde Sydsvenska Kreditaktiebolaget sitt stora palats, idag Handelsbankens huvudkontor i Malmö.

Deutsche Bierhalle när biljardsalongen ännu låg på Södergatan, det vill säga något år in på 1900-talet. Att döma av affischen på väggen saluförde man ”tysk” öl från Malmquists bryggeri. Under planschen syns Oscar Nestlen och till höger hans fru Mathilda som förestod ölutskänkningen. Bild ur boken ”I hjärtat av Malmö”, av Bengt Liljenberg.

I samband med bygget flyttade Deutsche Bierhalle och tog över den före detta poliskonstapeln J P Regnérs ölhall i Teschs passage – numera oftast kallad Lejonpassagen. Där öppnade paret Nestlen en tysk restaurang med ölutskänkning och biljard i två plan. De drev Deutsche Bierhalle i drygt trettio år. I annan regi fanns den tyska ölhallen kvar till slutet av 1950-talet – fast de sista åren bara på bottenvåningen.

Detalj från ombyggnadsritning från 1913, med bland annat restauranglokal. Kalendegatan till vänster. Ritning av Ewe & Melin.

Ölhallen finns omnämnd i Bo Widerbergs roman ”Erotikon” från 1957:

”De gick genom Apoteket Lejonets svala passage och slank in på ‘Deutsche Bierhalle’. En gammal förnäm dam, värdinnan på stället, serverade dem. Hon bröt på ett främmande språk när hon talade – var hon verkligen tyska till börden, eller var hon en välgjord kopia som föregivet det äkta, tyska fatölet?”

Se mer: Interiör från Deutsche Bierhalle.

Apoteket Lejonet, passagen och Paddys ginbar ligger i det så kallade Teschska palatset. Apotekare John Tesch hade 1881 övertagit Malmös äldsta apotek Lejonet. Stadsapoteket på Kyrkogatan öppnade redan på den danska tiden, 1571. Det kom senare att kallas Dietrichska Apoteket. När ett andra apotek öppnade i Malmö skilde man de två åt genom djurnamn. Båda kom att ligga vid Stortorget, Lejonet på torgets västra sida.

År 1895 började apotekare Tesch planera för att på andra sidan av Stortorget uppföra ett helt nytt apotekskomplex med officin, laboratorium, apotek, materialhandel, läkemedelstillverkning, vattenfabrik och privatbostäder. Det kom att bli ett komplicerat bygge med otaliga arkitektförslag, ändringar, besiktningar och juridiska konflikter innan huset stod inflyttningsklart i mars 1898. Flera arkitekter engagerades under arbetets gång, men slutprodukten brukar tillskrivas firma August Lindvall & Harald Boklund, båda skolade i Berlin.

Det pampiga Teschska palatset vid Stortorget, runt förra sekelskiftet, satte ribban på de monumentala byggnader som kom att uppföras runt Stortorget vid förra sekelskiftet. Byggherre John Tesch lär själv stått modell för den figur som pryder ingången till passagen. Foto: Sydsvenskan bildarkiv.

Det fem och en halv våning höga huset satte en ny höjdnivå kring torget och inte minst den rikt ornamenterade fasaden i tysk renässansstil utgör ett häftigt monument över den storslagna entreprenörsanda som härskade i Malmö runt sekelskiftet. Apotekaren själv flyttade in i en stor och påkostad våning, med målade innertak och väggar dekorerade med ordstäv som ”Öl och bröd gör kinden röd”.

Birger Jarls-passagen i Stockholm lär ha stått förebild för Teschska passagen. Den mindre utsmyckade baksidan mot Kalendegatan rymde ett par butikslokaler (Paddys pub idag) och mitt i komplexet, mot Kompanihuset, tillverkades läskedrycker – ”Apollinaris- och Champagnedrycker”. Vattenfabriken tillhandahöll även is i större och mindre partier till hushåll och restauranger. Och deras mineralvatten kunde bland annat drickas på Lejonets brunnsinrättning i Kungsparken.

Annons ur 1904 års adresskalendern.

Den driftige John Tesch var av rastlös natur. Ganska omgående sålde han apoteksrörelsen och gav sig i kast med ett nytt projekt som resulterade i uppförandet av Hippodromen på Kalendegatan.

Än idag blickar apotekaren, bankiren och entreprenören Tesch ut över Stortorget. Han lär själv ha stått modell för den figur som pryder ingången till passagen.

Apoteket Lejonet med sin sirligt snidade ekskåpsinredning i gotisk stil är en av Europas bäst bevarade apoteksmiljö från förra sekelskiftet. Foto: Drago Prvulovic.