Försvunna Malmö 5 mars 2017 • Uppdaterad 6 mars 2017

Portalen som försvann – var blev den av?

Denna bild väcker frågor. Var blev portalen av?

En snarlik bild publicerades nyligen i Försvunna Malmö, till denna artikel om gamla saluhallen på Lilla torg. Vid rivningen år 1968 lät man portalen stå kvar tillfälligt, uppenbarligen i något syfte. Men vilket?

Läs mer: Den stora saluhalls på det lilla torget.

Vi dyker åter ner i klipparkivet för att bringa klarhet. Till bilden ovan hör denna bildtext: ”Intendent Frans Carlsson till höger och medhjälparen Steinar Sletvold gör allt klart för räddningen  Genom ett ingripande från Malmö förskönings- och planteringsförening skall den nordöstra portalen mot Stortorget räddas och plockas ned bit för bit och de numrerade stenarna och ornamenten skall magasineras.”

Av ett annat fotografi framgår det att portalen skulle tas om hand av Tekniska museet. Men sen då?

— Delarna bör ha förvarats på gamla gasverkstomten, nuvarande polishuset, där museet hade några bodar och upplagsplats för allt timmer till de gamla Malmöhusen som man under början av 1900-talet trodde skulle kunna återuppföras i en gammal stadsmiljö. De kan också ha hamnat ute hos Skånska Cementgjuteriets stora byggupplag i Kvarnby där också gamla husdelar fanns, berättar Sven Rosborn, före detta museichef på Malmö stadsmuseum.

Enligt tidigare stadsantikvarien Anders Reisnert finns det en annan möjlighet. Fastighetskontoret hade ett förråd på Augustenborg, där den också kan ha hamnat.

I vilket fall har den med stor sannolikhet gått förlorad, liksom så mycket annat som sparats genom åren.

Intendent Frans Carlsson till höger och medhjälparen Steinar Sletvold gör allt klart för att plocka ner portalen till gamla saluhallen. Foto: Sydsvenskans arkiv.

En annan fråga dök upp i samband med publiceringen av artikeln om saluhallen på Lilla torg. Den rörde hallens senare användningsområde som bilhall. Och som den också var under se sista åren: en utställningshall för båtar.

Flera observanta läsare har undrat: Hur i hela friden fick man in bilarna och båtarna i hallen?

Ett vittne hävdar att de togs in via en större port på den norra sidan. Men studerar men bilder på hallens exteriör går det inte att se några spår av någon större port, i vart fall inte i söder, öster och norr. Bilder på saluhallens västra sida saknas dessvärre i vårt arkiv.

Men en titt på ritningarna i Stadsbyggnadskontorets arkiv ger ett entydigt svar. Inga breda portar alls, längs sidorna – varken i norr, väster eller öster, utöver de tre ingångar som fanns i två hörn och mitt på södra långsidan. De var lite drygt två meter breda, vilket torde vara i minsta laget för att rulla in en bil. I synnerhet en maffig amerikanare, eller för den delen en motorbåt. Mysteriet kvarstår således. Körde man in bilarna på två hjul?

Ritningarna gav också annan intressant information. 1964 fanns det långgående planer på att låta delar av hallen förvandlas till ett provisoriskt bankkontor. Från 1965 och något år framöver höll Kreditbanken till i hallen.

 

Hur kom de breda amerikanarna in i saluhallen? Foto: Sydsvenskan.
Var ingången bred nog för att en bil skulle kunna köras in? Foto: Sydsvenskan.