Försvunna Malmö 11 mars 2017

Botildenborg – skrytbygget som blev barnhem

Botildenborg uppfördes som ett skrytbygge. Nu är tanken att den gamla herrgården ska förvandlas till Sveriges ledande plats för ett hållbart samhälle och en en mötesplats för olika människor och kulturer.

Botilda är ett fornnordiskt namn, ursprungligen Bothildr som är sammansatt av orden bot, hjälp och hildr som betyder strid. Med tiden förändrades till Boel och Bodil. På 1800-talet blev namnet Botilda åter modernt.

En som förfinade sitt namn var Boel Månsdotter, född i Västra Kattarp 1817. Hon gifte sig med Jeppa Andersson – om det är samme patron och lantbrukare som ägde lantstället Värnhemsgården, i hörnet av Lundavägen och Sallerupsvägen, låter vi vara osagt men omöjligt är det inte.

Jeppa Andersson lät i vart fall uppkalla sin egendom i Västra Kattarp efter hustrun. Året är 1862.

Västra Kattarp var en av ett tjugotal byar som redan på medeltiden kringgärdade Malmö. Området med omgivning är rikt på fornlämningar från både bronsåldern och vikingatiden. Det äldsta skriftliga omnämnandet av Västra Kattarp härrör från ett gårdsskifte 1502. Äldre kartmaterial visar att byn haft ett mycket avlångt utbredd bymark. År 1774 fanns det sex gårdar samt en handfull annan bebyggelse.

Idag är spåren av byn få. Inre ringvägen löper över en del av den gamla byn. Men några brända lämningar kom i dagen när man för några år sedan gjorde schaktarbeten på Botildenborgs mark.

Jeppa och Botilda Anderssons gård kom med tiden i nya händer. Inspektor Magnus Andersson (son?) tecknade 1873 en brandförsäkring för egendomen. Magnus Andersson (född 1840) och Benedikta Mattsson (född 1947) gifte sig 1874 och fick två barn. Dottern som föds 1877 döps till Bothilda Anna Boel.

Botildenborg. Året är 1884. Foto: Sydsvenskan.

Ovanpå gamla Botildenborg lät inspektorn Magnus Andersson, på 1880-talet uppföra en ny manbyggnad med en omgärdande, pampig park. Det var inget kråkslott, snarare en slottsliknande herrgård med torn – nästan som vi än i dag ser den rån motorvägen.

Se: Karta.

Den nya ägaren behöll det gamla namnet, men grannskapet lät sig inte bländas av grannlåten. Med skånsk humor och ett stänk ironi kom byggnaden att kallas ”Bonnaslåtted”.

Botildenborg, troligen 1898. Måhända är det inspektorn Magnus Andersson som blickar ut över sina ägor. Foto: Sydsvenskan.

Med tiden kom Botildenborg i Malmö stads ägo och 1935 kunde Föreningen för ensamställda mödrar (grundad av Hagbard Isberg) utvidga sin verksamhet. Den tornförsedda herrgården blev ett mödra- och spädbarnshem och en tillflykt för ogifta, gravida kvinnor. Målet var att barnen sedan skulle ges en möjlighet att växa upp med sin familj, men verkligheten ville inte alltid så. Många barn blev kvar på hemmet i väntan på att blir adopterade.

År 1935 kunde Föreningen för ensamställda mödrar utvidga sin verksamhet genom att Malmö stads ställde Botildenborg till förfogande. Foto: Sydsvenskan.

Mellan åren 1962 och 1971 var Botildenborg enbart ett spädbarnshem. Senare har byggnaden bland annat använts som förskola, och Länkarna har också haft sin verksamhet i huset.

Den utmärkta dokumentären ”Barnen af Botildenborg” handlar om huset tid som mödra- och spädbarnshem.