Försvunna Malmö 8 april 2017 • Uppdaterad 7 april 2017

Holmehus – ”nippertanternas” hem på Kärleksgatan 6

”Fröken Hermansson var en mycket respekterad dam i Malmö. I Holmehus, en herrgårdsliknande byggnad omgiven av en stor park och omgärdad av ett rött plank, hade hon ett hem för ”nippriga” förnäma damer, en rörelse som hon hade förtjänat en ansenlig förmögenhet på.”

Författaren Alice Lyttkens minns vidare tant Sophie Hermansson från sin barndom som ”en enormt tjock, ful och skäggig tant”.

Sophie Hermansson var pionjär inom svensk psykvård och föreståndare för Sveriges första privata vårdhem för psykiskt sjuka kvinnor, eller som det kallades då: ”Vårdanstalt för nerv- och sinnessjuka fruntimmer”.

Vårdhemmen Holmehus låg på Kärleksgatan 6 i Malmö, granne med Kockums mekaniska verkstad och gjuteri – numera Davidshallstorg.

Sofia Augusta Fredrika Hermansson föddes i Helsingborg 1836. Hon var dotter till regementskvartermästaren Hans Hermansson och Margaretha Grähs. Vid 25 års ålder fick hon efter en uppmaning från doktor Salomon tjänsten som föreståndarinna vid Malmö hospitalets kvinnoavdelning, år 1861. På hospitalet, även kallat ”asylen” kom hon att arbeta fram till 1879.

Sophie Hermansson (1836-1914) med kunglig medalj för ”nit och redlighets i rikets tjänst” på bröstet. Teckning ur Idun 1892.

Lär mer: På asylen bodde de sinnessjuka. 

År 1879 öppnade det nya hospitalet i Lund, som långt senare kom att heta S:t Lars. Där arbetare fröken Hermansson i två år och mottog en kunglig medalj för ”för nit och redlighet i rikets tjänst”. Lunds hospital var betydligt större än ”asylen” i Malmö och tydligen blev arbetet med tiden allt för betungande för Sophie Hermansson. Den hårda belastningen orsakade henne ”en svår sjukdom” (Idun, nr 47 1892).

”Till ett sådant arbete fordrades ungdomens mod och förtröstan, ty det var ingen vandring på rosor man bjöd mig på bland sinnessjuka och vilda dårar”, sade hon till Idun 1892.

Fröken Hermansson begärde avsked från staten och den offentliga sinnessjukvårdens tjänst. Hon hade fått möjlighet att studera sinnessjukvård i Norge, Danmark och England och såg tydligen framför sig ett privat alternativ. Hon förstod att de offentliga sinnessjukhusen kanske inte var den bästa av miljöer och att det fanns familjer som var villiga att betala för en mer omsorgsfull vård i en lugnare miljö.

Holmehus – ”särskild vårdanstalt för nerv- och sinnessjuka fruntimmer”. Troligen är det Sophie Hermansson själv som syns på bilden, möjligen är det hon som står på trappan. Bild ur Malmö stads historia, volym 4.

I syfte att öppna en privat vårdanstalt för kvinnor från högre samhällsklass inköpte hon villan Holmehus med en liten park, i den södra förstaden. Idag är den tomten belägen mitt i kvarteret Rådjuret, avgränsar av Jörgen Ankersgatan, Holmgatan, Kärleksgatan och Davidshallsgatan.

Villa Holmehus hade tidigare ägts av Gottfried Wedding Georg Kockum, direktör vid den mekaniska verkstaden från 1873 och fram till sin död 1875. Han var son till gjuteriets grundare, Frans Henrik Kockum vars sommarvilla Holmen låg på andra sidan av Kärleksgatan.

 

Här låg Holmehus. Karta från 1871.

 

Läs även: Kärleksgatan – en rar gata och Kockums holme gav namn åt gata. 

Platserna till vårdhemmet Holmehus var mycket eftersökta. Från 1882 erbjöds boende för tio kvinnor och från 1885 fanns det tolv platser. En kusk, en sjuksköterska och ett antal pigor anställdes och verksamheten drevs i samarbete med läkaren Constantin Brandberg (senare även Thure Petrén).

”Jag var mycket nyfiken på ‘nippertanterna’ som höll till på baksidan av huset mot parken. […] Jag kan fortfarande se parken framför mig, där eleganta damer satt på bänkar, som var utspridda lite här och var. Somliga pratade för sig själva eller med varandra, somliga satt ensamma och stirrade framför sig, men några såg alldeles vanliga ut.” (Alice Lyttkens, ur boken ”Leva om sitt liv 1: Minne från sekelskiftet till 1920”, 1977).

Holmehus var öppet fram till 1913. Samma år hade Kockums mekaniska verkstad lämnat området som enligt stadsplanen skulle komma att förändras.

Sophie Hermansson avled, nyss fyllda 78 år, den 10 oktober 1914.

Karta cirka 1850.