Försvunna Malmö 11 juni 2017 • Uppdaterad 10 juni 2017

Mattssons – Malmös äldsta ölkafé

Mattssons ölstuga är Malmös äldsta ölhall. Och därtill den första att servera öl från ett eget bryggeri.

Som så mycket annat i den här staden hänger det hela ihop med familjerna Suell och Kockum. Men låt oss ta det från början.

Svanen är ett av Malmös äldsta kvarter. Under hotellet i hörnet av Adelgatan och Kansligatan finns det källarvarv som har daterats till sent 1200-tal eller tidigt 1300-talet. Där öppnade restaurang Tunneln 1866.

Läs mer: Tunneln – med anor från medeltiden. 

På 1770-talet startade handelsmannen Petter Schultin sockerfabriken Svanen i kvarteret med samma namn. Tillverkningen ska ha skett inne på gården bakom huset som senare kom att kallas Berghska huset. Där bodde han också själv, med utsikt över Stortorget.

Läs mer: Det vackraste huset i Malmö.

Sockertillverkningen skulle visa sig vara en lukrativ bransch. Även herrarna Frans Suell och Henrik Falkman hade tilldelats privilegiet att tillverka socker. De öppnade å sin sida sockerfabriken Patrioten samma år (1774) i kvarterets andra hörn, där Göran Olsgatan och Adelgatan möts. År 1801 slogs Svanen och Patrioten ihop och utgjorde nu Malmös utan jämförelse största fabrik, sett till produktionsvärdet.

Råsockret importerades från S:t Croix i Västindien, en ö som tillhörde Danmark, där plantageägarna hade tillgång till billig arbetskraft i form av afrikanska slavar. Rörsockret raffinerades i Malmö och blev sockertoppar, candissocker och brun sirap. Priserna drevs upp under Napoleonkriget, men kom senare att sjunka.

Sockerbruken Patrioten och Svanen blev senare bryggeri. Exteriör från gården.

År 1826 tog färgaren Johan Daniel Ruhe över och slog samma de två fabrikerna till en, Patrioten. Efter hans död arrenderades sockerbruket av hovmarskalken, majoren och greven Nils Anton Barck som gjorde ett av de första försöken i Sverige att framställa socker ur sockerbetor. Betorna odlades på Ribersborg.

När Barck gjorde konkurs tog hans danska samarbetspartner C A Hademan-Gade över fabriken och fortsatte att raffinera importerat råsocker fram till 1846.

Nils Anton Barck å sin sida fortsatte sin sockerproduktion vid en fabrik i Landskrona. År 1846 gick även den fabriken i putten. Göteborgsköpmannen Hans Jacob Mattsson höll dock liv i verksamheten. Med kapital från Frans Henrik Kockum i Malmö omvandlas firman 1854 till Skånska Sockerfabriken AB, med Kockum som styrelsens ordförande. Långt senare kom företaget att kort och gott heta Sockerbolaget (senare Danisco).

I Malmö hade Carl August Hademan-Gade fått korn på en ny affärsidé: det bayerska ölet. Det tillverkades genom så kallad underjäsning. Det första bryggeriet med den nya tekniken i Sverige låg i Ystad. Fyra år senare, 1846, började C A Hedeman-Gade brygga bayerskt öl i det gamla sockerbrukets lokaler i kvarteret Svanen.

Läs mer: Öltillverkning före industrialiseringen. 

Vid denna tid fanns det två ölstugor i kvarteret, ett större i hörnet av Adelgatan och ett mindre med ingång från Kyrkogatan. Sannolikt serverade de öl från bryggeriet.

Christian Leonard Mattsson.

Efter tio år sålde C A Hedeman-Gade sin verksamhet till Christian Leonard Mattsson, son till göteborgaren Hans Jacob Mattsson och gift med hans kompanjons dotter: Anne Sofie Kockum. Efter makens död 1875 var det hon som drev vidare Mattssons bryggeri. Hon lät även ombilda det till ett aktiebolag med Justus Tranchell, Carl Herslow och F H Kockum som stiftare och A Jungbeck som disponent.

År 1883-1884 flyttade bryggeriet till nybyggda lokaler på Maltgatan i Kirseberg. Den gamla sockerfabriken, sedermera bryggeriet, revs och på tomten vid Adel-, Kyrko- och Göran Olsgatorna uppfördes med ett nytt butiks- och bostadshus där också bryggeriets kontor inrymdes. Byggnaden ägdes av Fastighetsaktiebolaget Svanen och togs i bruk 1886.  I bottenplan öppnade Mattssons ölstuga med ölutskänkning och smörgåsmat.

Mattssons ölstuga som den såg ut i början av 1900-talet.

Läs med: Malmös bryggerihistoria. 

Det Mattssonska bryggeriet gick 1912 upp i AB Malmö förenade bryggerier och lades ner omedelbart. Men ölstugan blev kvar och fungerade fram till 1970-talet som ett av stadens många ölkaféer av det gamla slaget. Sedan drevs Mattssons vidare som musikpub.

1976. Servitris Marta Lundh på Mattssons ölstuga. Foto: Martin Reychman.
1979. Mattssons ölstuga på Göran Olsgatan, mittemot S:t Petri kyrka. Foto: Lars Cardell/Sydsvenskan.
Mattssonska ölpaviljongen på Nordiska industri och slöjdutställningen 1896. Läs mer här.