Annons:

Skrota Öresundsnostalgin och gör en omstart!

Text: Thomas Frostberg

LÖRDAGSKRÖNIKAN. Trots att ganska lite hänt med Öresundsintegrationen tror många fortfarande på Den Stora Potentialen i regionen. Men när potentialen inte blivit verklighet är det dags att sluta drömma och istället göra en krass analys av läget.

Sammanslagningen av danska och svenska posten, som vi berättar om i ett längre reportage i dagens Sydsvenskan Näringsliv, är ett av få exempel på större företagsaffärer sedan Öresundsbron öppnade för över tio år sedan.

Annons:

Lägger man till olika typer av samarbeten över Sundet blir listan lite längre, men det är fortfarande långt ifrån den totalintegrerade region som många drömde om inför broinvigningen.

Det beror inte på att företagen inte har försökt hitta samarbetspartner och uppköpskandidater på andra sidan, tvärtom. Inte minst de första åren efter invigningsåret 2000 var det många som optimistiskt tog tåget över, bara för att upptäcka att det mentala avståndet var betydligt längre än den dryga halvtimmen från Malmö C till Köpenhamns Hovedbanegård.

För som forskaren och författaren Uffe Palludan säger: ”Det finns en svensk och en dansk logik”. Eller för att citera Lars G Nordström, med erfarenhet från både postsammanslagningen och bankfusionen som skapade Nordea: ”Det finns betydande skillnader i kultur och företagskultur mellan Sverige och Danmark”.

Det är i och för sig ingen ny kunskap, mycket av detta visste vi redan för tio år sedan. Skillnaden är att fler nu hunnit skaffa sig egen erfarenhet av samarbete över Sundet, en erfarenhet som långt ifrån alltid är positiv. Jag uppfattar att betydligt färre skånska företagare är intresserade av att göra affärer i Danmark i dag jämfört med för tio år sedan. Det innebär att integrationen över Sundet inte bara går långsammare än väntat, utan till och med går bakåt på vissa områden.

Jag tänker då också på de Öresundsinriktade samarbetsplattformar som funnits i gränslandet mellan akademi och näringsliv för att skapa nya möten och allianser. Där har både Öresund Science Region och Öresundsuniversitetet fått packa ihop sedan de danska och svenska finansiärerna inte har kunnat komma överens.

Samtidigt som jag fortfarande är övertygad om potentialen i Öresundsregionen tror jag att det behövs en omstart för samarbetet över Sundet. Utvecklingen hindras i dag av att många fortfarande sitter fast i drömbilder från före broinvigningen. Det blev till exempel tydligt på det årliga Öresundstinget häromveckan. Man pratar hellre om vad som borde ha hänt än gör en krass analys av läget i dag. Ett tydligt tecken är det återkommande argumentet att allt skulle lösa sig om bara fler förstod potentialen i regionen.

Men tänk om det istället är så att många företag visst har förstått potentialen, men valt bort Öresundsregionen som alternativ eftersom det finns andra expansionsmöjligheter som är ännu mer intressanta i deras ögon? Vad gör vi då?

Trots alla miljoner av offentliga medel som plöjts ner i olika utredningar och Öresundsinitiativ saknas fortfarande den analysen av nuläget. Varför har Öresundsintegrationen inte kommit längre?

Det är hög tid att skrota Öresundsnostalgin. Istället för att fortsätta drömma drömmarna från broinvigningen 2000 är det dags att diskutera vad som krävs för att den omtalade potentialen i regionen ska omsättas i verklighet när vi snart går in i 2013.


  • Rastenberger

    Jag håller helt med. Om förväntningen är företag som lika smidigt rör sig på båda sidor sundet med samma personal eller nätverk vars enda riktiga mål är samarbetet på tvärs, så fungerar det inte. Däremot kommer integrationen utvecklas med att arbetsplatser och utbildningar allt mer blir blandade. Jag har pendlat till Danmark i över 11 år och den energi och fokus det har tagit att integreras på danska arbetsplatser gör att jag absolut inte kastar det ut och återvänder till Malmö. Så tror jag också många resonerar. Det är inte lätt att söka sig till andra sidan och trivas och då blir man enkelspårig åt andra hållet.

    Oavsett vad så kommer integrationen att gynna regionen men inte i sen skepnad många tror.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Annons: