Heidi Avellan 10 december 2012 • Uppdaterad 13 december 2012

Tätt mellan frackarna

Herrar som prisar andra herrar.

Idel pingviner på pingvinberget.

Idag är det dags igen. Nio män tar emot Nobelpriset ur konungens hand, så som skett i decennier, med en och annan kvinna inkilad i muren av frackar: av 861 Nobelpris hittills har bara 44 gått till kvinnor.

Nu har en rad författare, forskare och andra kända svenskar fått nog. På DN Debatt efterlyser de alternativ:

Varför inte i inbjudningsbreven till världens lärosäten framhålla att lika många kvinnor som män bör föreslås till prisen? Varför inte skapa en namnbank med excellenta kvinnor?

Ja, varför inte?

Eller är det helt enkelt inte något problem att priset nästan alltid går till män i övre medelåldern, i regel dessutom vita män – alltså amerikaner och européer? Det handlar ju inte bara om bristen på kvinnor, det handlar lika mycket om brist på vissa världsdelar och brist på yngre förtjänta. Överhuvudtaget saknas ett mångfaldsperspektiv.

Man kan tänka sig att priset helt enkelt avspeglar verkligheten – i akademien och litteraturens värld är det fortfarande männen som dominerar. Men det kan också vara så att det konserverar verkligheten – de som utser pristagarna ser inte alternativen eller har inte lust att lyfta dem och förändra.

Hur som helst blir följden att prisets varumärke påverkas. Nobelpriset framstår som något som lever kvar i en svunnen tid och inte ens försöker leta efter morgondagen.

Fracktätheten i kväll kan bero på att män faktiskt är duktigare forskare, fast det kan också handla om att män har bättre vägar in i salongerna där vinnarna väljs.
Ett belägg för det senare är listan på DN Debatt:

• Nobelstiftelsen som förvaltar arvet efter Alfred Nobel har sju ledamöter, en är kvinna.

• I Kungliga Vetenskapsakademien, som utser pristagare i fysik, kemi och ekonomi, sitter cairja 575 ledamöter. Runt 12 procent är kvinnor.

• De två Nobelkommittéerna för prisen i fysik och kemi samt Riksbankens Nobelkommitté för ekonomipriset har totalt 24 ledamöter, 5 är kvinnor. Samtliga ordförande är män. Av 426 Nobelpris i dessa ämnen har 7 gått till kvinnor. Endast en kvinna har fått priset i ekonomi (2009) och de fyra kvinnor som erhållit kemipriset fick det 2009, 1964, 1935 och 1911. Två kvinnor har fått fysikpriset, år 1903 och 1963.

• I Karolinska institutets Nobelförsamling finns 50 professorer, 9 är kvinnor.

• I Nobelkommittén för priset i fysiologi eller medicin sitter 4 män och 1 kvinna. Ordförande är man. Av hittills utdelade 201 Nobelpris i medicin har 10 gått till kvinnor.

• I Svenska Akademien, som utser pristagare i litteratur, sitter 13 män och 5 kvinnor.

• Kvinnorna dominerar dock i kommittén för Fredspriset, 3 kvinnor och 2 män.

 

 

Kvotering är inte rätt väg när det gäller att utjämna könsskillnader, meritokrati ska självklart gälla. Men visst finns det skäl att fundera lite över denna lista.

Om det bara är de bästa rönen som belönas – och valen inte handlar om att män ser män – så borde dagens anstormning av kvinnor till universitet och högskolor så småningom slå igenom också på Nobelprisnivå; trögheten är som känt stor här.

Och färgklickarna bli fler på pingvinberget i Stockholms konserthus varje år den 10 december.


 • Markus Upplysaren

  Det kommer bli fler kvinnor i framtiden som får Nobelpriset. Det är mest riktigt gamla forskare som får nobelpriset (eftersom nobelkommiten vill vara säker på att deras upptäckt varit något bra) och då är det inte konstigt att det är få kvinnor som får priset.  För 40 år sedan kanske inte lika många kvinnor studerade vid universitet som idag? 

  ”Överhuvudtaget saknas ett mångfaldsperspektiv.” det behövs inget mångfalsperspektiv utan det är ens meriter, expertis och intelligens som ska avgöra om man t.ex. får sitta med i  I Kungliga Vetenskapsakademien eller om man får nobelpriset. Ens kön hudfärg är inte relevant utan det är hjärnan det handlar om.

  Det är ingen stor överrepresentation i nobelpriset med dina hatade ”vita män” om du jämför med andra grupper). Titta på hur många nobelpris som har gått till amerikanska forskare? eller att judar är överrepresenterade med ungefär 100 gånger jämfört med hur stor andel av världsbefolkningen de utgör vilket bara säger att..de verkar vara smarta.

  De flesta framstående äldre forskare är idag vita män och många av dem är judiska. Så ser verkligheten ut idag och om 40-50 år kommer läget antagligen vara annorlunda. Så även om du inte tycker om äldre vita judiska herrar så kommer de antagligen väförtjänt att få flest nobelpris även i framtiden. Tills dess kan du väl sluta gnälla på att du ser vita gubbar överallt och lämna din antivita och smått rasistiska agenda bakom dig? 

  Mångfaldsperspektiv och att klaga på vita människor är något som bara äldre feministiska vita kvinnor gör 😉 Det är kanske dags att du tar en titt i spegeln Heidi och inser att du utgör en del av de gamla dinosaurier som min generation kommer avskaffa. 

 • Andreasiskane

  Är det ett självändamål att alla grupper (kön, hudfärg, sexuell läggning, etnicitet, religion etc) skall ha proportionell representation i alla sammanhang? Är det realistiskt att tro att all kompetens och kunskap fördelar sig proportionellt över alla kategorier människor?

 • conlon

  En sån banal sak som att se på vilka urvalsgrupper som är relevanta nedlåter vi oss inte till?

 • heidiavellan

  Inte alls. 
  Intressant dock om all viktigt kunskap samlas hos västerländska män. 

 • arcticengineer

  Varför ska priset delas ut till kvinnor om det är män som har gjort upptäckterna? Precis som signaturen ”Jobbigt_att_vara” skriver så är det säkert en viss eftersläpning vad gäller Nobelpriser till kvinnor och jag är övertygad om att fler kvinnor kommer att få priset i framtiden. Men oavsett, den som gör upptäckter ska prisas.

 • KurtMyrhagen

  Vi får väl se till att nästa fysikpristagare är en svart, muslimsk kvinna. Undrar bara hur många sådana fyskiforskare det finns?

  Skämt åsido, vi får nog vänta tills de samhällsförändringar slagit igenom som gör att fler kvinnor ägnar sig åt den här sortens forskning. Det kommer att ta en generation eller mer. Det går ofta 40-50 år mellan upptäckten och priset.

  Man kan däremot fråga sig om män är bättre forskare än kvinnor. Kanske. Jag tror att det möjligen är så att män har lättare att offra hela sitt liv på något extremt smalt område. De är bättre nördar helt enkelt. Kvinnor tenderar att vara lite för sociala för att passa in i den stereotypen.

  Men jag har kanske fel.

 • ozzypojken

  Det kan bara bli jämlikhet mellan könen om man sparkar ut alla 55+ gubbar på ledande positioner i Sverige. Annars tillsätter de bara yngre manliga förmågor som slickat och kliat på alla möjliga ställen och som är släkt eller har nära relation på annat sätt. Sen när dessa blir äldre går det i arv och det blir samma visa igen. Sparka ut alla gubbar och för AB Sverige framåt till no1 igen!

 • siteisfaction

  Så vad var din poäng med detta inlägg då?

 • AdamBek

   Hur menar du att kunskapen har ”samlats hos västerländska män”? Jag trodde de var just dessa män som forskat fram de idag belönade kunskaperna och därefter delat med sig av sina resultat. Till hela världen! Vad är problemet med det?

 • heidiavellan

  Inget problem alls – men tänk om det finns viktig kunskap för mänsklighetens bästa – ”som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta” – som inte uppmärksammas? Trist, eller hur?

 • AdamBek

   Om jag tolkar detta rätt så finns det således större upptäckter som Nobelkommitén missat eftersom upptäckarna inte är vita män. Är det vad du menar? Oavsett vilket så är det fortfarande fel att påstå att kunskapen i sig samlas hos vita män. Forskningsresultaten kommer hela mänskligheten till godo och kan samlas av envar som vill ta del av dem.

 • Erik Eriksson

  Debattartikeln i DN baserad på total okunnighet om vad de vetenskapliga Nobelprisen handlar om. Det är UPPTÄCKTER som belönas, först därefter försöker man identifiera de individer som gjort dessa. Det vore vidare bra om författarna sakligt kunde konkretisera vilka specifika upptäckter respektive individer som borde ha uppmärksammats respektive inte borde gjort det. Till sist kan man ju tycka att i en upplyst tid skulle folk bedömas efter sina handlingar snarare än grupptillhörighet.

 • siteisfaction

  Du skriver ”Överhuvudtaget saknas ett mångfaldsperspektiv.” – för mig låter inte detta som ”Tänk om” – utan snarare om att skriva ”sanningen” på näsan.

  Mångfaldsperspektivet skall finnas i urvalet till att skapa förmågan att utveckla idéer och tankar… inte när man väljer resultatet. En bra idé är alltid en bra idé oavsett var den kommer ifrån (vilket inte politiker förstår – utan den måste, i bästa fall, först omformuleras så att det låter som om den kommer från dem själva).

  Kvinnor kan, invandrare kan, arbetare kan och liberaler kan… låt dem bara få möjligheten att välja så kommer det att visa sig. Lägg inte på en ”tyck synd om” stämpel,  kvotering eller ”mångfaldsperspektiv”  så kommer det att lösa sig.

  Slutligen… hade du bara börjat med att det handlar om att perspektivet skall vara det senaste året… ja då hade du också haft en helt annat inlägg i debatten – det var dock inte detta du skrev om.

 • Ge ett exempel på sådan kunskap då som heller borde fått t ex fysikpriset.

 • sam_ask

  …och alltsammans är bara yta och Potemkin-kulisser: Sir John B. Gurdon, 2012 års pristagare i medicin eller fysiologi,  onetime Fellow of Christchurch College (Oxford) och Master of Magdalene College (Cambridge) som ser ut som en kompis till Lord Byron och för sig som en birollsinnehavare i ”En förlorad värld” talar i sitt tacktal om ”Toad of Toad Hall av AA. Milne”. Denne Toad är en huvudperson i en av världens mest berömda barnböcker och en hörnsten i engelsk litteraturhistoria. Skriven av Kenneth Graham.

 • mahnazina

  Tja, det så kallade ”livet” är inte bara en dans på rosor.
  Det är även orättvist.
  Vissa får Nobelpris. Andra icke. Men det är bara att bita samman och svälja Avundens Gröna Häxa.

 • igmi

  ja och så fick så mycket bekräftat.

 • SonnySorck

  Det kanske är så, att det av någon anledning är medelålders vita män som har gjort de mest betydande upptäckterna, Det är kanske det förhållandet man först måste ändra på. Dvs att förmå kvinnor att avstå från att vara hemma med barnen och istället tillbringa 14 timmar om dygnet på laboratoriet. Först när underlaget är lika, är det rimligt att kräva en 50/50 fördelning.
  Fö är det kanske ett sundhetstecken att så få kvinnor har fått priset. Vem blir lyckligare av kunskapshets? Några få kanske, men de flesta lever nog ett bättre liv utan nobelpriset.

 • mahnazina

  Å andr sidan finns det inget som hindrar framgångsrika damer inom olika områden att bilda en fond som delar ut årliga priser till förtjänta kvinnor och diskrimerar män i frack och medaljer.
  Om det nu är det Nobelstiftelsen gör.

 • mahnazina

  Från ord till handling med en direkt fråga till Heidi Avellan:
  Vilka kvinnliga forskare inom ämnena fysik, kemi och medicin anser Du skulle ha fått Nobelpriset istället för de män som fick priset i år?

 • Kalle i Kören

  Göran Greider skrev några rader på samma ämne i Metro i måndags. Som det mesta signerat Greider var tonen raljant och jag reserverar mig för många av hans teorier och åsikter.

  En av poängerna är dock värd att fundera över: Greider menar att nobelpriset bidrar till en otidsenlig ”manlig genikult […] trots att det nästan alltid är statsfinansierade kollektiv som kommer med viktig forskning”.

  Jag håller med Erik Eriksson (inlägg i denna debatt daterat 12-12-11) när han säger att ”det är UPPTÄCKTER som belönas”. Erikssons fortsättning ”först därefter försöker man identifiera de individer som gjort dessa” belyser dock samma problem som Greider valt att kalla ”genikult”. Varför kan vi inte nöja oss med att en vetenskaplig upptäckt belönas? Måste vi identifiera enskilda forskare som tänkt ”de avgörande tankarna”.

  De flesta forskare inser att den enskilda forskaren inte kan åstadkomma något av sig själv. Tvärtom, vi är beroende av en ständigt pågående akademisk diskussion, peer reviews, entreprenörer – listan kan göras hur lång som helst.

  Nobelpriset belönar upptäckter. Varför inte nöja oss med det? Så kan alla som forskar inom ämnet – män som kvinnor, svarta som vita – känna stolthet och samhörighet och på så vis främja ett gott forskningsklimat präglat av öppenhet, nyfikenhet och inspiration.

 • heidiavellan

  Direkt fråga: 
  Var det någon som ville ge årets pris i fysik kemi och medicin till kvinnor? 
  Har du pejl på vilka andra – män eller kvinnor – som kunde vara aktuella för priset? 
  Tror du att ingen annan får diskutera processer och principer bakom ett pris som är en del av Sverigebilden i världen än forskare i de snäva kretsar som delar ut priset?

 • mahnazina

  Jag har ingen kunskap om hur förslag på lämpliga kandidater går till eller hur diskutionerna  förs inom de olika kommitéerna men om Du och andra anser att fler kvinnor bör få Nobelpris så bör ni också ha en lista (som Du skriver i artikeln) på lämpliga kvinnor så att vi kan bilda oss en uppfattning om vem de lämpliga kandidater som nu anses få stå tillbaka är och vad de har uträttat.

 • Erik Eriksson

  1. Själv spekulerar jag och mina kollegor varje år om vilka upptäckter som skulle kunna uppmärksammas och vilka forskare som skulle belönas. 2. Principerna är självklara för varje student på grundkursen i vetenskaplig vetenskapskritik: forskarens ras, kön, titel eller religion är ointressant; det enda som är relevant är argumentets bärighet.

 • Erik Eriksson

  Varför är dagens debattörer och politiker av olika kulör så besatta av ras och kön, varför inte framhäva mer generella och inkluderande politiska mål som frihet, jämlikhet, välstånd och delaktighet?

 • Erik Eriksson

  Om man fortsätter gruppindelandet med avseende andra parametrar kan man finna att en relativt stor andel av nobelpristagarna har judisk bakgrund. Är det då fruktbart att lista kommitteledamöters etnisk/religiösa bakgrund och skriva en konspiratorisk debattartikel på temat ”Bara judiska gubbar får Nobelpris – så satsar vi på icke-judiska kvinnor”?

 • heidiavellan

  Deras förslag var att göra upp en ”lista”, en namnbank med excellenta kvinnliga forskare. Den finns alltså inte ännu. Och de som ska göra den måste vara insatt i vetenskap, din uppmaning till mig att föreslå namn är rätt bisarr.

 • heidiavellan

  Så vitt jag kan se har ingen föreslagit något annat än att  de som gör upptäckterna ska få priset. 

 • Låter ju smart, men om där inte finns något pris som ska delas ut, varför ha en stod middag osv? Ingen ska ju uppmärksammas och upptäckterna är i många fall gamla.

  Dessutom blir det väl problem med freds och litteraturpriset. Som känns mer individuella.

  Jag tror det är lika viktigt med ”pris” och ”beröm” här som det är med att ha ett OS, osv osv. Var annars ska de bästa forskarna få synas inför världen? Man bleknar ju bort om det är 100st som syns (säg alla som tävlar 100m) istället för den som vann.