Annons:
Sus Heidi Avellan 25 januari 2013 • Uppdaterad 29 januari 2013

Syrror som sticker

Ska sjuksystrar ha bättre lön? Tveklöst. Också för patienternas skull.

Är du beredd att betala mer i skatt för en bättre sjukvård? Antagligen – det är en klar majoritet av skåningarna.

Men hur mycket?

S ville höja med 60 öre, men sitter i opposition.

Av Region Skånes budget på 38 miljarder kronor går nästan 15 miljarder till sjukhusen, psykiatriatrin och laboratoriemedicin och 3,5 miljarder till primärvården. Med en skattestats på 10,39 har Skåne landets /////obs rättelse: tredje ///// lägsta landstingsskatt.

Bra så – skatten ska inte vara högre än nödvändigt och också vården är tvungen att effektivisera, inte minst i dessa tider av dålig ekonomi.

Vården kostar redan 17 procent mer än för tio år sedan, samtidigt som vårdköerna har kortats och patientsäkerheten påstås öka – ja ”påstås”, för att överbeläggningen på sjukhusen enligt Socialstyrelsen direkt kan kopplas till fem dödsfall i fjol /// 2011/// talar ett annat språk.

Det handlar inte bara om pengar, det handlar också om hur vården organiseras.

Gång på gång hörs nu kritik inifrån verksamheten: arbetsförhållandena är orimliga, personalen tystas, organisationen behöver arbetsro och ideliga förslag om flyttar och sammanslagningar oroar.

Det gör förändringar alltid och ansvariga politiker måste också våga fatta beslut som klinikchefer sätter sig emot – någon måste ta ansvaret för att prioritera och anpassa verksamheten efter pengarna.

För det enda alla kan vara eniga om är att vårdbehovet inte minskar. Tvärtom.

När vi lever längre, när fler sjukdomar och tillstånd går att bota eller lindra, när patienter kräver allt mer så är en snabb ökning av vårdbehovet vad beslutsfattarna har att hantera.

Prioritera – och prioritera bort.

Effektivisera – slå samman och flytta vid behov.

Men samtidigt måste de som jobbar i vården också ha drägliga arbetsvillkor och rimliga löner – och de måste kunna påverka sin vardag och verksamhet.

Sjuksköterskor som säger upp sig i protest över nya avtal och framtidens sjuksyrror som kräver 25 000 kronor i ingångslön är inte gnälliga egoister. De är ute i ett angeläget ärende – de kräver respekt för ett ansvarsfullt yrke med stor samhällsnytta.

Det intressanta nu blir att se om aktionerna är början till ett nytänkande på arbetsgivarsidan – ett nytänkande som i så fall kommer att märkas i alla skåningars plånbok. För att det kräver höjd skatt.

Eller om merparten av syrrorna ännu en gång betraktar sitt yrke som ett kall och tar mer ansvar än vad som kan begäras för patienterna. Och viker sig.

——

Rättelse:

Ett mycket väsentligt ord föll bort när gäller skatteuttag, ska stå att Skåne har landets tredje lägsta landstingsskatt, som framgår i länkad tabell. Beklagar.

Och Socialstyrelsens kritik om dödsfall gäller självfallet 2011; under de få veckor som förflutit i år har ingen sådan statistik hunnit behandlas.

 

Sus Heidi Avellan 2 december 2011

Inget nytt storsjukhus

Det blir inget nytt storsjuk i Skåne.

Regionledningen och kommunledningarna i Malmö och Lund är överens om att fortsätta bygga på dagens två sjukhusområden.

Vilken lättnad.

Det är klart att sjukhusledningen kan drömma om ett stort, nytt och fint specialiserat sjukhus. Och att både forskning och specialistvård kunde dra nytta detta.

Men det är inte lika klart att detta är i patienternas bästa intresse.

Det handlar om hur – redan – knappa resurser används.

Det handlar om var huset ligger – ute på en åker eller lättillgängligt mitt i smeten som gamla Mas i Malmö idag. På promenadavstånd från bussar och Triangelns tågstation.

Det handlar om att sjukhus och högskola är goda grannar.

Det handlar om att ett nybygge stör verksamheten – länge.

Käbblet mellan två sjukhus om var specialistvården ska ligga är inte skäl nog att bygga ett tredje.

Nu vet sjukvårdspolitiker och sjukhuspersonal vad som gäller. Dags att kan de laga efter läge.