Språkbloggen 5 december 2012

Kung Bores återkomst

Nu är vintern här, och när snön kommer dammar vi av en stilfigur som har varit med förr: kung Bore. Han kom i år igen, den 3 december.

I Sydsvenskans digitala arkiv, som går tillbaka till juni 1996, är han med varje år utom 2002! Hur vintern var då minns jag inte. Antingen var den snöfattig eller också uppfattades kung Bore som mossig vid den tiden. Nötta uttryck, slitna klichéer och urvattnade stilfigurer är några av de ting journalister ängslas mest över, och man skulle ju kunna tro att kung Bore hör hemma i ett förgånget mediespråk. Icke. Men hur många läsare i dag är bekanta med kung Bore?

Bekant eller ej: det går ju att sluta sig till att vi har med kung Vinter eller gubben Vinter att göra.

Kung Bore är en så kallad personifikation av vintern enligt normen, det vill säga den vita vintern, och också av nordanvinden. Enligt Nationalencyklopedin ligger fornisländskans Bur, som är namnet på Odens far, till grund för Bore men det finns också en koppling till Boreas som är det grekiska namnet på nordanvinden.

Hur sliten kung Bore är återstår att se. Den vita vintern har just kommit.

Nu tar jag ledigt några dagar. På måndag, den 10 december, är jag tillbaka. Då läser jag gärna era kommentarer om kung Bore eller om mer eller mindre slitna uttryck.

 


  • SM

    Du kan trösta dig med att alla svensk-albaner är bekanta Bore då snö heter just det på albanska.