Språkbloggen 15 februari 2013

En stund på jobbet

”En gylf sitter alltid fram va?” Min arbetskamrat passar på att fråga när jag går förbi hennes skrivbord på väg till en annan arbetskamrat för att reda ut om vi ska skriva ”Svensk standard” eller ”svensk standard”. Samtidigt grunnar jag på hur vi ska bringa ordning i meteorsvärmen i Ryssland, eller är det flera svärmar? Och meteor, kan vi använda det ordet hela vägen? När meteoren träffar jordytan förstenas den ju … Redaktören som bearbetar texten väntar vid mitt skrivbord. Diskussion, koll i NE, Svensk ordbok, titt i texten igen. Vad säger experten som har chattat med läsarna? Vi kommer fram till att Sydsvenskan inte behöver lägga ribban lika högt som en facktidskrift, men vi måste ju bringa reda och vi måste skriva rätt. Meteor är både ljusfenomenet och den fasta kroppen innan den når jordytan. Sedan blir meteoren en meteorsten, en meteorit. I texten nämns även meteorid. Är vi inte inne på överkurs nu? Jo, vi ändrar till meteor, men bolid, som också nämns, vill vi väl ändå berätta om? En bolid är en synnerligen ljusstark meteor. Och ljusstarkt var det ju i Ryssland i dag. Vi behåller bolid och förklarar.

Och jag som hade tänkt skriva om det stundande påvevalet. Om att Mediespråksgruppen gör sig redo att dryfta namnformer. En kollega har noterat att Stefan, Urban, Martin och Viktor är de enda försvenskade namnformerna i NE:s påvelängd, det normala är att påvenamn inte försvenskas. Jag minns diskussionen när den nuvarande påven valdes. Etablerad svensk praxis bekräftades, det blev Benedictus.

Jag får nog återkomma till påvevalet för nu frågar en kollega hur vi ska skriva en viss förkortning som uttalas som ett ord, inte bokstav för bokstav, och jag måste väl ändå kolla så att jag sa rätt till kollegan som frågade om gylf. Det behöver jag väl inte kolla! Jag gör det ändå: ‘öppnings- och stängningsbar anordning upptill och framtill på byxa’. Tack, någon, för definitioner som är tydliga som patenttexter.


 • Jan Johansson

  Bra att någon håller journalisterna i örat. Sydsvenskans skriver nästan alltid en utmärkt svenska med få undantag. Värre är det i Sveriges Radio där de unga journalisterna ibland verkar komma direkt från flumskolan. Bl.a. kan de inte skilja på var och vart.

  • Legimitation

   Var = befintlighet. Var är du? Vart = riktning. Vart ska du?

 • Bombi_Bitt

  Rattfylla på sjön. Var det en amfibiebil som försökte lägga till i Limhamn? Börja er språkvård i hemmavatten innan ni ger er ut i stora vida världen.

 • Nu har Tjeljabinsknedslaget hamnat i NE: Ett meteoritnedslag som orsakades av en meteorid. Under nedfärden observerades en mycket kraftig bolid. Meteoriten har efter analys av fragment funnits vara en kondrit, som är den vanligaste meteorittypen.
  Jag lär mig att vi skulle ha behållit meteorid. Meteor används vanligen om ljusskenet som uppstår när en fast kropp från rymden faller in i jordatmosfären, meteorid kallas den fasta kroppen i rymden, meteoroid kallas den i jordatmosfären och meteorit kallas den när den nått marken.